Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201056954 Петко Петков 2010 ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Чирпан 6200 Чирпан гр. Чирпан, ул. Бъдеще 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан” BG161PO001-1.1.01-0117-C0001
Малко шанс от нас означава много за вас! BG051PO001-5.2.07-0176-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз