Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104692426 "Агресия голд" ООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново гр.В.Търново;ул.Ал.Бурмов"№30,вх.А,ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„ Не сме сами” BG051PO001-5.2.07-0253-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз