Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102222463 Д.И.Б. ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас 8000 ул. Христо Ботев No 50, вх. А, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в община Бургас BG161PO001-1.4.05-0017-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз