Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175708142 ДЗЗД "Юнайтед групс"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична София ул. "Цар Самуил" 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Инициатива за развитие на публично-частно партньорство” BG051PO002-1.4.02-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз