Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131210407 ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к.НАЗ Орион, ул."3020-та" № 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване безопасността при работа и условията на труд в "Софийска вода" АД BG051PO001-2.3.02-0001-C0001
"Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в "Автомагистрали" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0652-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз