Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200301621 "ИНФОСИСТЕМС.БГ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ЖК. СТУДЕНТСКИ ГРАД, бл. 53, вх. Б, ет. 6, ап. 610
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Студентски стипендии и награди BG051PO001-4.2.04-0001-C0001
Да направим училището привлекателно за младите хора Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) BG051PO001-4.2.05-0001-C0001
Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO001-3.1.03-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз