Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0103-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергийно-ефективни мерки в дейността на "Рудметал-техномаш" ООД"
Бенефициент: "Рудметал-Техномаш" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на енергийно-ефективни мерки в дейността на "Рудметал-техномаш" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - Въвеждане подобрена отоплителна система
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 - Инсталиране на соларна система
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 - Поставена енергийно ефективна дограма
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 – Визуализация
Подготовка и изпълнение Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 012 BGN
Общ бюджет: 85 987 BGN
БФП: 42 994 BGN
Общо изплатени средства: 42 994 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 994 BGN
2015 0 BGN
42 994 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 545 BGN
2015 0 BGN
36 545 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 449 BGN
2015 0 BGN
6 449 BGN
Финансиране от бенефициента 43 012 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1: Извършен енергиен одит
Индикатор 2 Индикатор2:Въвеждане подобрена отолителна система
Индикатор 3 Индикатор 3:Инсталиране на соларна система
Индикатор 4 Индикатор 4: Поставена енергийно ефективна дограма
Индикатор 5 Индикатор 5: Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 6: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Индикатор 7:Използване на специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз