Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0096-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийно ефективна балнеология"
Бенефициент: "СТРОЙТРАНС 2011" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Енергийно ефективна балнеология"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Техническо проектиране
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системата за отопление, охлаждане и вентилация и системата за БГВ, използващи ВЕИ
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Управление на проекта и визуализация
Извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДКМ Инженеринг ЕООД
"НЕКОТЕРМ" ООД
Кондекс
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 166 BGN
Общ бюджет: 805 610 BGN
БФП: 384 968 BGN
Общо изплатени средства: 384 968 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 384 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 384 968 BGN
384 968 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 327 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 327 223 BGN
327 223 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 57 745 BGN
57 745 BGN
Финансиране от бенефициента 427 414 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1-Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Индикатор 2-Брой енергийно ефективни технологии, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 3-Инсталирана ВЕИ мощност
Индикатор 4 Индикатор 4-Намалено потребление на енергия
Индикатор 5 Индикатор 5-Намалени емисии СО2
Индикатор 6 Индикатор 6-Oчаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 7 Индикатор 7-Откриване на нови работни места
Индикатор 8 Индикатор 8-Брой предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз