Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0114-C0001
Номер на проект: 13-13-114
Наименование: По-ефективна координация и партньорство в община Кричим при разработване и провеждане на политики
Бенефициент: Община Кричим
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на процеса на разработване и прилагане на политики при спазване на принципите за партньорство и координация в общинска администрация Кричим.
Дейности: 1. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при осъществяването на общински политики.
2. Провеждане на оценка на изпълнението на план за развитие на община Кричим 2007-2013г.
3. Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г.
4. Дейности по информация и публичност.
5. Организация и управление на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БГ ЕВРО 2020
"ЛИДАС 88" ЕООД
"ПРИВА" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 43 472 BGN
Общ бюджет: 42 853 BGN
БФП: 42 853 BGN
Общо изплатени средства: 42 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 853 BGN
2015 0 BGN
42 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 425 BGN
2015 0 BGN
36 425 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 428 BGN
2015 0 BGN
6 428 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Проведени работни срещи на ЕОУ
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Изпълнени проектни дейности
Индикатор 4 (Д) По дейност 2 - Разработени и въведени правила в областта на младежта и спорта.
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Разработени и въведени правила в областта на младежта и спорта
Индикатор 6 (Д) По дейност 3 - Оценка на изпълнението на план за развитие на община Кричим 2007-2013г
Индикатор 7 (Д) По дейност 4 - Приет общински план за развитие на община Кричим за периода 2014-2020г
Индикатор 8 (Д) По дейност 5 - Пресконференции
Индикатор 9 (Д) По дейност 5 - Статии в печатни медии
Индикатор 10 (Д) По дейност 5 - Табела
Индикатор 11 (Д) По дейност 5 - Брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз