Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0118-C0001
Номер на проект: 08-12-24/25.04.2008
Наименование: Партньорството между гражданите и общината - гаранция за прозрачност и отчетност
Бенефициент: Фондация ''Женски алианс за развитие"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на капацитета и практическите умения на СГО в 4 български общини да разработват и прилагат модели и методиза граждански мониторинг при предоставянето на прозрачни, достъпни и ефективни технически услуги за гражданите в партньорство с администрацията
Дейности: 1 Създаване на местни партньорски групи
2 Проучване на добри практики
3 първа среща обучение
4 Създаване на мрежа и сайт
5 Работа на терен - изпълнение на 6 месечните планове
6 Анализ на реализацията на проекта и разработване на стратегии
7 Дейности по устойчивост и мултиплициране на резултатите
8 Публичност и информация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 220 833 BGN
Общ бюджет: 40 804 BGN
БФП: 40 804 BGN
Общо изплатени средства: 89 902 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 44 166 BGN
2009 9 844 BGN
2010 35 892 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 902 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 37 541 BGN
2009 8 367 BGN
2010 30 508 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 417 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 625 BGN
2009 1 477 BGN
2010 5 384 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 485 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - създадени местни партньорски групи
Индикатор 2 По Д2 - изготвен анализ на добри практики с препоръки
Индикатор 3 По Д3 - проведена среща обучение
Индикатор 4 По Д4 - създаден и актуализиран сайт с информация
Индикатор 5 По Д5.1. - изготвен анализ на нуждите с препоръки
Индикатор 6 По 5.2. - проведена втора среща за обмяна на опит - приети програми и планове за действие
Индикатор 7 По 5.3. - приложени добри практики и конкретни мерки
Индикатор 8 По Д5.4. - проведени кръгли маси - обучени местни медии
Индикатор 9 По Д5.5 - мониторингови доклади с препоръки за 4-те общини
Индикатор 10 По Д5.6. - отпечатан и разпространен наръчник
Индикатор 11 По Д5.7 - проведен ден на отворени врати
Индикатор 12 По Д6.1 - изготвин анализ на резултатитетот проекта и добрите практики
Индикатор 13 По Д6.2 - приети 2 годишни стратегически планове за 4 те общини
Индикатор 14 По Д7.1. - проведено обучение на 14 обучители
Индикатор 15 По Д7.2 - проведена заключителна конференция - публикации в медиите
Индикатор 16 По Д7.3 - публикувани материали и покани за партньорство
Индикатор 17 По Д8 - реализирани дейности - публикации в медии, клипинг, медийни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз