Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0056-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ПО-ВИСОКА КОНКУРЕНТНОСТ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"
Бенефициент: "ДЕНТО-21-Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: "ПО-ВИСОКА КОНКУРЕНТНОСТ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"
Дейности: Дейност 1 „Доставка на стоматологично работно място с периферия, компресор и медицински автоклав”
Дейност 2 „Доставка и монтаж на Система за битова гореща вода”
Дейност 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на персонални компютри”
Дейност 4 „Доставка и монтаж на осветителни тела”
Дейност 5 „Дейности по визуализация проекта”
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 597 BGN
Общ бюджет: 83 195 BGN
БФП: 41 597 BGN
Общо изплатени средства: 41 597 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 597 BGN
2015 0 BGN
41 597 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 358 BGN
2015 0 BGN
35 358 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 240 BGN
2015 0 BGN
6 240 BGN
Финансиране от бенефициента 41 597 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги (брой)
Индикатор 8 Брой въведено технологично оборудване, повишаващо производителността
Индикатор 9 Осигурена публичност и визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз