Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0073-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ДИ ЕС МЕТАЛ - зелена компания"
Бенефициент: "Ди Ес Метал" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: "ДИ ЕС МЕТАЛ - зелена компания"
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Дейност 4 Доставка на оборудването, монтаж, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Дейност 5 Визуализация на проекта
Дейност 6 Изготвяне на доклад от одитор
Дейност 7 Закриване на проекта и финално отчитане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МИЛКО" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 999 976 BGN
Общ бюджет: 3 999 951 BGN
БФП: 1 999 976 BGN
Общо изплатени средства: 1 999 976 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 999 976 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 299 984 BGN
2015 699 992 BGN
1 999 976 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 699 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 104 986 BGN
2015 594 993 BGN
1 699 979 BGN
В т.ч. Национално финансиране 299 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 194 998 BGN
2015 104 999 BGN
299 996 BGN
Финансиране от бенефициента 1 999 976 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1:Брой проекти за възобновяеми енергийни източниц
Индикатор 2 Индикатор 2Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 3Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 Индикатор 4Създадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз