Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД"
Бенефициент: "НОВОТЕХПРОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД"
Дейности: 1.1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на студено огънати трапецовидни профили с височина Н40
1.2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мостов двугредов кран 12,5 т.
1.3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройство за пакетиране на листа към съществуваща линия за напречно рязане на ламарина
1.4. Доставка и монтаж на соларна инсталация за битова гореща вода
Дейност 2 – Изпълнение на мерки за визуализация и публичност.
Енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 360 BGN
Общ бюджет: 412 720 BGN
БФП: 206 360 BGN
Общо изплатени средства: 206 360 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 206 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 206 360 BGN
2015 0 BGN
206 360 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 175 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 175 406 BGN
2015 0 BGN
175 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 954 BGN
2015 0 BGN
30 954 BGN
Финансиране от бенефициента 206 360 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Доставени енергоспестяващи активи...
Индикатор 8 Изработени материали за визуализация;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз