Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0080-C0001
Номер на проект: К-26-Ф-16/08.01.2014
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "ФЛАТ" ООД, гр. Бургас"
Бенефициент: "ФЛАТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "ФЛАТ" ООД, гр. Бургас"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и децентрализирана термопомпена система въздух-въздух
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
„АДКОМ-Печатни решения”
Роял Клима ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 296 542 BGN
Общ бюджет: 593 083 BGN
БФП: 296 542 BGN
Общо изплатени средства: 296 542 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 296 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 296 542 BGN
2015 0 BGN
296 542 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 252 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 252 060 BGN
2015 0 BGN
252 060 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 481 BGN
2015 0 BGN
44 481 BGN
Финансиране от бенефициента 296 542 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1Доставени, монтирани и пуснати в експлоатация активи по проекта
Индикатор 2 Индикатор 2Изготвени стикери за визуализация
Индикатор 3 Индикатор 3:Изработена временна обозначителна табела
Индикатор 4 Индикатор 4Публикация за резултатите от проекта на сайта на Флат ООД
Индикатор 5 Индикатор 5Изготвен и предаден финансов и технически отчет
Индикатор 6 Индикатор 6Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 7 Индикатор 7Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 8 Индикатор 8Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh
Индикатор 9 Индикатор 9:Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%);
Индикатор 10 Индикатор 10Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%
Индикатор 11 Индикатор 11:Нарастване на производствения капацитет на предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз