Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "РУДИ АН" ЕООД
Бенефициент: "РУДИ АН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "РУДИ АН" ЕООД
Дейности: Дейност 1.1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC 4 осeн обемен Рутер-гравир
Дейност 1.2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC двустранен чепорез
Дейност 1.3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC машина за длабове
Дейност 1.4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC лазерна машина за разкрой и гравиране на дамаски и кожи
Дейност 1.5. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Специализирана CNC машина за производство на струговани мебелни крака
Дейност 1.6. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC банциг за дърво
Дейност 1.7. Доставка и монтаж на Честотни регулатори за управление на трифазни асинхронни електродвигатели (3 AC 380V), задвижващи вентилационната система на РУДИ АН ЕООД
Дейност 2 - Визуализация на проекта
Дейност 3 Енергиен одит
Дейност 4 - Отчитане изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
"КиК-ДС"ООД
Микротел ЕООД
ТН Машини ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 459 620 BGN
Общ бюджет: 919 240 BGN
БФП: 459 620 BGN
Общо изплатени средства: 459 617 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 459 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 298 753 BGN
2014 160 864 BGN
2015 0 BGN
459 617 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 390 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 253 940 BGN
2014 136 734 BGN
2015 0 BGN
390 675 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 813 BGN
2014 24 130 BGN
2015 0 BGN
68 943 BGN
Финансиране от бенефициента 459 620 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Доставени енергоспестяващи активи
Индикатор 2 Изработени материали за визуализация в предпри
Индикатор 3 Прогнозна стойност на извършените инвестиции в активи
Индикатор 4 Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в Руди ан
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%
Индикатор 6 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 7 Нарастване на производствения капацитет на бенефиециента (%)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз