Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0071-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на енергийната ефективност в цех за механична обработка на "АСЛ Машгруп" ООД"
Бенефициент: "АСЛ-МАШГРУП" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на енергийната ефективност в цех за механична обработка на "АСЛ Машгруп" ООД"
Дейности: Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вертикален обработващ център
Дейност 2 Доставка и монтаж на дограма на Цех Механична обработка
Дейност 3 Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РАИС" ООД
Алсистемс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 683 BGN
Общ бюджет: 373 366 BGN
БФП: 186 683 BGN
Общо изплатени средства: 186 683 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 186 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 186 683 BGN
2015 0 BGN
186 683 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 158 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 158 681 BGN
2015 0 BGN
158 681 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 002 BGN
2015 0 BGN
28 002 BGN
Финансиране от бенефициента 186 683 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Усвоени нови изделия,,
Индикатор 6 Очаквана стойност на повишаване на производителността от реализираната по проекта инвестиция – обработващ център
Индикатор 7 Очаквана стойност на намаляване на енергоемкостта на единица продукция от реализираната по проекта инвестиция – обработващ център


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз