Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0055-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в "СТЪКЛОПАКЕТ - ТА ЕООД"
Бенефициент: СТЪКЛОПАКЕТ - ТА ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Велики Преслав
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в "СТЪКЛОПАКЕТ - ТА ЕООД"
Дейности: Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 2: Визуализация на проекта
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 292 192 BGN
Общ бюджет: 2 584 384 BGN
БФП: 1 292 192 BGN
Общо изплатени средства: 1 292 192 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 292 192 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 292 192 BGN
2015 0 BGN
1 292 192 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 098 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 098 363 BGN
2015 0 BGN
1 098 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 193 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 193 829 BGN
2015 0 BGN
193 829 BGN
Финансиране от бенефициента 1 292 192 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Създадени нови работни места ..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз