Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0081-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в хотел "Белвю", к.к. Златни пясъци"
Бенефициент: "БЕЛВЮ-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в хотел "Белвю", к.к. Златни пясъци"
Дейности: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за загряване на битова гореща вода с плоски слънчеви колектори
Визуализация на проекта
Финално отчитане на проекта
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 021 BGN
Общ бюджет: 63 438 BGN
БФП: 31 719 BGN
Общо изплатени средства: 31 719 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 719 BGN
2015 0 BGN
31 719 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 961 BGN
2015 0 BGN
26 961 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 758 BGN
2015 0 BGN
4 758 BGN
Финансиране от бенефициента 32 021 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Общо годишно потребление на електрическа енергия за БГВ (kWh/год.)
Индикатор 4 Нарастване на счетоводния резултат
Индикатор 5 Произведена от ВЕИ енергия за нуждите на предприятието
Индикатор 6 Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги ;;
Индикатор 7 Въведена система за нагряване на гореща вода
Индикатор 8 Брой създадени работни места ;;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз