Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0044-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енергоефективно оборудване и осветление в "Туристстрой-Царацово" ЕООД"
Бенефициент: "ТУРИСТСТРОЙ-ЦАРАЦОВО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 23.10.2013
Дата на приключване: 23.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е устойчиво повишаване на конкурентоспособността "Туристстрой - Царацово" ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение наДейност 1. Обследване за енергийна ефективност
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване и осветление
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Байер-БГ” ЕООД
Финвера Консулт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 333 750 BGN
Общ бюджет: 666 935 BGN
БФП: 333 468 BGN
Общо изплатени средства: 333 468 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 333 468 BGN
2015 0 BGN
333 468 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 283 447 BGN
2015 0 BGN
283 447 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 020 BGN
2015 0 BGN
50 020 BGN
Финансиране от бенефициента 333 750 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Индикатор 1: Извършено обследване за енергийна ефективност
Индикатор 3 Индикатор 2: Доставена и въведена в експлоатация машина за лазерно рязане
Индикатор 4 Индикатор 3: Доставени и въведена в експлоатация енергоефективни осветителни тела за външно площадково осветление
Индикатор 5 Индикатор 4: Изработена визуализационна табела за проекта
Индикатор 6 Индикатор 5: Брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 7 Индикатор 6: очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 8 Индикатор 7: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 9 Индикатор 8: Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта
Индикатор 10 Индикатор 9. Брой предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз