Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0087-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическото лечение на фармакорезистентните епилепсии и неврологичните заболявания"
Бенефициент: Медицински университет - София
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 14.10.2013
Дата на приключване: 14.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическото лечение на фармакорезистентните епилепсии и неврологичните заболявания"
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 2 Визуализация на проекта
Подготовка на дейност 1 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическо лечение на фармакорезистентни епилепсии и невроонкологични заболявания.
Изпълнение на дейност 1 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за НИРД с приложение в хирургическо лечение на фармакорезистентни епилепсии и невроонкологични заболявания.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНФОМЕД - БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 567 645 BGN
Общ бюджет: 2 261 091 BGN
БФП: 1 921 927 BGN
Общо изплатени средства: 2 559 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 921 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 559 816 BGN
2 559 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 633 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 2 175 844 BGN
2 175 844 BGN
В т.ч. Национално финансиране 288 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 383 972 BGN
383 972 BGN
Финансиране от бенефициента 453 114 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 2 Изграден операционен театър за НИРД
Индикатор 3 Брой обучени служители за работа с оборудването, в това число асистенти от Катедрата по неврохирургия и технически персонал
Индикатор 4 Поставена обозначителна табела на мястото на инвестицията
Индикатор 5 Поставени стикери на цялото оборудване, закупено по проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз