Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бойно
Бенефициент: Община Кърджали
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се създадат условия за опазването и подобряването на състоянието на водите на територията на Община Кърджали. Конкретната цел е да се подобри качеството на живот на жителите на с. Бойно, Община Кърджали чрез развитие на екологичната инфраструктура. В резултат от проекта ще бъдат: - изградена канализационната мрежа на с. Бойно с дължина 2 464 м. - монтирана една модулна пречиствателна станция с капацитет за 100 е.ж. - реконструирана водопроводна мрежа на с. Бойно с дължина 2 675 м. - намалено замърсяването на повърхностните и подпочвените води в района с отпадъчни води.
Дейности: Подготовка на проекта Проектиране и проучвания Изготвяне на тръжни документации
Строителство
Управление на проекта Разходи по администриране на проекта
Надзор по време на строителството
Публичност
Закупуване на машини и съоръжения
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 559 519 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 8 940 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз