Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0110-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ‚Популяризиране и развитие на компаниите занимаващи се с иновативен маркетинг‘
Бенефициент: Клъстер за иновативен маркетинг ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Популяризиране и развитие на компаниите занимаващи се с иновативен маркетинг"
Дейности: Дейност 9 Изготвяне на „Уеб Сайт“
Дейност 12 ресурсно обезпечаване на клъстера
Дейност 1. „Съставяне на административното тяло на Клъстера“
Дейност 7 Изготвяне на маркетинг стратегия на Клъстера и стратегия за упрваление и развитие“
Дейност 6. „Извършване на меркетингово проучване и анализ на целиви потребители
Дейност 10. „Визуализация“
Дейност 11 Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 5. „Проучване на съществуващите конкуренти на пазара“
Дейност 4. „Организиране и провеждане на събитие за представяне и популяризиране на клъстера в България“
Дейност 3. Организиране на B2B срещи с представители на предварително селектирани европейски клъстери от други страни на ЕС, развиващи дейности в сферата на маркетинга и рекламата, с цел обмяна на опит и добри практики;
Дейност 8. „Дейност за популяризиране името (марката) на клъстера
Дейност 2. Създаване на виртуално маркетинг изложение за фирми, предлагащи маркетинг услуги, насочено към обмяна на идеи и създаване на вътрешни клъстерни мрежи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 354 939 BGN
Общ бюджет: 401 622 BGN
БФП: 320 939 BGN
Общо изплатени средства: 320 504 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 320 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 87 301 BGN
2015 233 203 BGN
320 504 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 272 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 206 BGN
2015 198 223 BGN
272 428 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 095 BGN
2015 34 980 BGN
48 076 BGN
Финансиране от бенефициента 88 079 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Създаден и пуснат сайт
Индикатор 7 Привлечени нови членове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз