Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0021-C0001
Номер на проект: К-26-К-63
Наименование: "Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на "Клъстер ЕЛОПЕД"
Бенефициент: Сдружение "Клъстер ЕЛОПЕД"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Изграждане на административно тяло и популяризиране на дейностите на "Клъстер ЕЛОПЕД"
Дейности: Дейност 7: Насърчаване на клъстерния маркетинг – създаване на интернет сайт
Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера
Дейност 8: Участие на Клъстер ЕЛОПЕД в национални и международни изложения
Дейност 9: Изграждане на клъстерна мрежа – провеждане на срещи
Дейност 5: Организиране и провеждане на конференции за представяне на Клъстер ЕЛОПЕД
Дейност 7: Насърчаване на клъстерния маркетинг – разработване на маркетингова стратегия
Дейност 1: Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на административното тяло на Клъстер ЕЛОПЕД – избор на персонал и подписване на трудови договори
Дейност 7: Насърчаване на клъстерния маркетинг – провеждане на маркетингово проучване
Дейност 6: Организиране и провеждане на семинари за привличане на нови членове на Клъстер ЕЛОПЕД
Дейност 2: Повишаване капацитета на административното тяло на клъстера за управление и координация на клъстерните дейности – избор на подходящи мероприя – курсове за обучение, семинари и конференции, организиране на срещи в БГ и чужбина
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 3: Консултантски услуги по подготовка на проектното предложение – дейността е извършена преди подаване на проектното предложение
Дейност 8: Участие на Клъстер ЕЛОПЕД в национални и международни изложения
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
Стопанска асоциация Пловдив
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 583 BGN
Общ бюджет: 270 620 BGN
БФП: 216 052 BGN
Общо изплатени средства: 216 052 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 216 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 357 BGN
2015 116 695 BGN
216 052 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 183 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 453 BGN
2015 99 191 BGN
183 644 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 904 BGN
2015 17 504 BGN
32 408 BGN
Финансиране от бенефициента 61 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз