Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0088-C0001
Номер на проект: 58-111-88-279
Наименование: Изпълнение на 1ви етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води на гр. Троян чрез следните дейности: -Проучвания и проектиране; -Публичност; -Надзор по време на строителството; -Реконструкция на Гл. колектор ІV от ОК 258 до ОК 744 и профил І-7 по ул. “Хр. Ботев”; -Строителство на профил VІІ-8 (от ОК837 до ОК923) и профил VІІ-2 от ОК921 до ОК 916 по ул. “Симеон Велики”; -Строителство на профил ІV-12 от ОК894 до ОК891 по ул. “Симеон Велики”; -Реконструкция на профил ІV-21 от ОК967 до ОК891 по ул. “34-ти Троянски полк”; -Инженеринг на втори етап “Биологично пречистване” на ПСОВ-Троян.
Дейности: Дейност 3: Строително-монтажни работи Строително-монтажни работи
Дейност 6: Публичност Информация и публичност
Дейност 4: Надзор по време на строителството Надзор по време на строителството
Дейност 1
Дейност 2
Дейност 5: Финансов одит Финансов одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Обединение "Трейс инженеринг"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 889 673 BGN
Общ бюджет: 4 494 428 BGN
БФП: 4 400 944 BGN
Общо изплатени средства: 4 400 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 400 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 946 787 BGN
2010 1 727 406 BGN
2011 2 413 039 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 686 288 BGN
4 400 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 567 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 757 429 BGN
2010 1 381 925 BGN
2011 1 930 432 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 549 030 BGN
3 520 755 BGN
В т.ч. Национално финансиране 833 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 189 357 BGN
2010 345 481 BGN
2011 482 608 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 137 258 BGN
880 189 BGN
Финансиране от бенефициента 167 424 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Доизграждане на ПСОВ
Индикатор 2 Новоизградена канализационна мрежа в гр. Попово
Индикатор 3 Реконструирана / подменена канализационна мрежа.
Индикатор 4 Реконструирани / подменени колектори.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз