Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0018-C0001
Номер на проект: ДО1-4508/24.09.2013
Наименование: Образователен парк "Енергоефективно строителство"
Бенефициент: Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия " Лубор Байер " Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 30.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта "Изграждане на образователен парк "Енергоефективно строителство" е в съответствие със стратегията на ПГСАГ "Лубор Байер" Стара Загора за предоставяне на актуално и качествено професионално образование, адекватно на изискванията на пазара на труда, реализирано в модерна образователна среда с подкрепата на местните браншови организации и работодатели.
Дейности: Изпълнение на дейност 3 Разработване на 3 учебни програми по специфична професионална подготовка приложими за обучения,свързани с енергоефективно строителство
Изпълнение на дейност 4 Обучение на 120 ученици от Професионална гимназия по строителство,архитектура и геодезия за работа със строителни системи,свързани с енергоефективно строителство
Изпълнение на дейност 1 Изграждане на образователен парк "Енергоефективно строителство" в ПГСАГ"Лубор Байер" Стара Загора
Изпълнение на дейност 2 Обучение на 5 преподаватели по професионална подготовка от ПГСАГ "Лубор Байер" по строителни системи,свързани с изпълнение на енергоефективни сгради
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 977 BGN
Общ бюджет: 85 676 BGN
БФП: 85 676 BGN
Общо изплатени средства: 85 676 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 795 BGN
2014 22 624 BGN
2015 34 257 BGN
85 676 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 476 BGN
2014 19 230 BGN
2015 29 118 BGN
72 824 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 319 BGN
2014 3 394 BGN
2015 5 139 BGN
12 851 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, започнали обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 3 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 4 Учебни програми
Индикатор 5 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз