Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0096-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Институционализация и устойчиво развитие на българските предприятия в сферата на безразрушителния контрол
Бенефициент: СНЦ "Клъстер безразрушителен контрол в Република България"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Институционализация и устойчиво развитие на българските предприятия в сферата на безразрушителния контрол
Дейности: Визуализация на проекта
Ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛЪСТЕРА
Придобиване на дълготрайни материални активи
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА СТРАНИЦА НА КЛЪСТЕР БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И ПОПУЛЯРИЗИРАЩИ МАТЕРИАЛИ
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРА
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ В СФЕРАТА НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ
СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 893 BGN
Общ бюджет: 265 031 BGN
БФП: 201 472 BGN
Общо изплатени средства: 201 435 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 201 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 73 573 BGN
2015 127 862 BGN
201 435 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 171 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 537 BGN
2015 108 682 BGN
171 219 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 036 BGN
2015 19 179 BGN
30 215 BGN
Финансиране от бенефициента 338 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 5 Брой закупени и въведени в експлоатация Дълготрайни материални активи (ДМА)
Индикатор 6 Изготвено маркетингово проучване
Индикатор 7 Разработена обща стратегия за развитие на клъстера
Индикатор 8 Обща търговска марка
Индикатор 9 Реализирани участия на международни мероприятия
Индикатор 10 Организирани и проведени от Клъстера събития
Индикатор 11 Разработен официална страница на Клъстер "Безразрушителен контрол в Република България"в Интернет
Индикатор 12 Отпечатани информационни стикери за ДМА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз