Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0252-C0001
Номер на проект: ДО1-4465/17.09.2013
Наименование: Заедно за по-добро бъдеще
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е осигуряване на ресурси и мотивация за активно включване в образователния процес на учениците от етнически малцинства от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Смирненски” за постигане на ефективен интеграционен процес.
Дейности: Дейност 8 Управление на поректа.
Дейност 6 Вечерно училище за родители и кабинет за подкрепа.
Дейност 1 Адаптация на деца в началните класове, за които българският език не е майчин.
Дейност 4 Да изкараме заедно и весело лятната ваканция.
Дейност 3 Квалификационни форми за работа с деца и ученици от етнически малцинства и интеркултурното образование за педагозите
Дейност 7 Публичност и информация.
Дейност 2 Самоподготовка и организиране на неформални дейности с интеграционен характер за учениците в двете училища.
Дейност 5 Интегрирани услуги за децата и учениците в двете училища.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 321 653 BGN
Общ бюджет: 298 954 BGN
БФП: 298 954 BGN
Общо изплатени средства: 298 952 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 298 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 331 BGN
2014 178 470 BGN
2015 56 151 BGN
298 952 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 681 BGN
2014 151 700 BGN
2015 47 729 BGN
254 109 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 650 BGN
2014 26 770 BGN
2015 8 423 BGN
44 843 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз