Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0140-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2000 във фирма БГ Сервиз"
Бенефициент: "БГ Сервиз" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 31.10.2008
Дата на приключване: 30.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: създаване на конкурентоспособно предприятие, предлагащо качествени услуги и модерно управление, с оглед развитието на конкурентни предимства на българския и европейския пазар.
Дейности: Избор на консултантска организация
Разработване на системата за качество
Внедряване на системата за качество
Избор на сертифицираща организация
Провеждане на сертификационен одит
Одит на разходите
Разходи за информационни дейност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 553 BGN
Общ бюджет: 28 414 BGN
БФП: 13 923 BGN
Общо изплатени средства: 13 923 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 923 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 923 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 834 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 088 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 088 BGN
Финансиране от бенефициента 15 147 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз