Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.01-0059-C0001
Номер на проект: РУ/INV/001/21.01.2008
Наименование: “ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МУФЕНИ ГОФРИРАНИ С ДВОЙНА СТЕНА РЕ/РР КАНАЛНИ ТРЪБИ”
Бенефициент: "ИНФРАБУЛИМПЕКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.09.2008
Начална дата: 01.12.2008
Дата на приключване: 30.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта е да запълни част от огромната пазарна ниша за качествени тръби за изграждане на канализационни системи
Дейности: СМР
Монтаж Доставка и монтаж на технологична линия за производство на гофрирани тръби
Обучение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КЛ Инженеринг" ЕООД
"Сертификация" ЕАД
ЕВРООДИТ РУСЕ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 306 440 BGN
Общ бюджет: 1 019 064 BGN
БФП: 305 719 BGN
Общо изплатени средства: 305 719 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 305 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 305 719 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
305 719 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 259 861 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 259 861 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
259 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 858 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 858 BGN
Финансиране от бенефициента 715 028 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз