Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0012-C0001
Номер на проект: ДОПТ-24/22.08.2013 г.; ДОПТ-47/28.12.2015 г.
Наименование: "Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (Е79)"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2012
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 30.04.2018
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Основната цел ма проекта е изграждането на обходнен път на град Монтана, част от Път I-1 (E79)
Дейности: 5. Техническа помощ
7. Надзор по време на строителството
6. Публичност
4. Непредвидени разходи
2. Закупуване на земя
3. Строителство и изграждане
1. Възнаграждения (за планиране и проектиране)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 264 618 BGN
Общ бюджет: 53 865 212 BGN
БФП: 53 865 212 BGN
Общо изплатени средства: 22 235 170 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 865 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 808 462 BGN
2014 5 818 889 BGN
2015 11 607 819 BGN
22 235 170 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 092 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 846 769 BGN
2014 4 655 111 BGN
2015 9 286 255 BGN
17 788 136 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 773 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 961 692 BGN
2014 1 163 778 BGN
2015 2 321 564 BGN
4 447 034 BGN
Финансиране от бенефициента 990 323 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Построени околовръстни пътища
Индикатор 2 Рехабилитирани първокласни пътища
Индикатор 3 Спестени милиони евро (пътища)
Индикатор 4 (Д) 1. Изграден първокласен път от националната пътна мрежа с габарит Г 20
Индикатор 5 (Д) 2. Изграждане на пътни възли
Индикатор 6 (Д) 3. Изграждане на кръстовища
Индикатор 7 (Д) 4. Изграждане на подлези
Индикатор 8 (Д) 5. Изграждане на надлези
Индикатор 9 (Д) 6. Изграждане на надлез над ж.п. линия
Индикатор 10 (Д) 7. Изграждане на мост над р. Огоста
Индикатор 11 (Д) 8. Изграждане на малки съоръжения
Индикатор 12 (Д) 9. Земни работи
Индикатор 13 (Д) 10. Плътен асфалтобетон
Индикатор 14 (Д) 11. Асфалтова смес за долния пласт на покритието (биндер)
Индикатор 15 (Д) 12. Асфалтова смес за основния пласт
Индикатор 16 (Д) 13. Битумен свързващ слой
Индикатор 17 (Д) 14. Основа на пътя от несортиран трошен камък
Индикатор 18 (Д) 15. Еластична предпазна ограда
Индикатор 19 (Д) Изграждане на пилотно анкерна стена
Индикатор 20 (Д) Армонасип


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз