Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0025-C0001
Номер на проект: СО/STF/24/25.01.2008
Наименование: "Разработване на екологично чиста технология за получаване на алкалоиди от сем. Кокичеви чрез микровълнова екстракция"
Бенефициент: "АР ЕНД ДИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.12.2008
Начална дата: 03.12.2008
Дата на приключване: 03.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развие едно конкурентоспособно иновативно предприятие - „Ар енд Ди” ООД, с разработването на промишлено-приложима технология за добиване на алкалоиди чрез екстракция.
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Закупуване на КОНСУМАТИВИ (перо 4.1) Закупуване на КОНСУМАТИВИ
Външни услуги - HPLC анализ (перо 5.1.1) HPLC анализ
Външни услуги - СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ И МЕТОДИКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ИЗПИТВАНИЯ (перо 5.2) Външни услуги - СЪЗДАВАНЕ НА ПРОГРАМИ И МЕТОДИКИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ИЗПИТВАНИЯ
Външни услуги ИЗРАБОТВАНЕ НА ОПИТЕН ОБРАЗЕЦ (перо 5.3) Външни услуги ИЗРАБОТВАНЕ НА ОПИТЕН ОБРАЗЕЦ
Външни услуги -ПРОУЧВАНИЯ,ИЗГОТВЯНЕ НА ПАТЕНТНО ДОСИЕ И ПАТЕНТНА ЗАЯВКА (перо 5.6) Външни услуги -ПРОУЧВАНИЯ,ИЗГОТВЯНЕ НА ПАТЕНТНО ДОСИЕ И ПАТЕНТНА ЗАЯВКА
Външни услуги - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА (перо 5.11) Външни услуги - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Външни услуги - ОДИТ НА ПРОЕКТА (перо 5.10) Външни услуги - ОДИТ НА ПРОЕКТА
Външни услуги - НАЕМАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ, ИЗРАБОТКА НА ОПИТЕН ОБРАЗЕЦ (перо 6.1) Външни услуги - НАЕМАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ, ИЗРАБОТКА НА ОПИТЕН ОБРАЗЕЦ
Закупуване на материали - ГАЛАНТАМИН (перо 4.2.1) Закупуване на материали - ГАЛАНТАМИН
Закупуване на материали НОРГАЛАНТАМИН и НАРВЕДИН (пера 4.2.2 и 4.2.3) Закупуване на материали НОРГАЛАНТАМИН и НАРВЕДИН
Закупуване на материали - НИСШ АЛКОХОЛ (перо 4.2.4) Закупуване на материали - НИСШ АЛКОХОЛ
Закупуване на материали - РАСТИТЕЛНА СУРОВИНА (перо 4.2.5) Закупуване на материали - РАСТИТЕЛНА СУРОВИНА (кокиче и нарцис)
Външни услуги - NMR, IR, UV анализи (пера 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4) Външни услуги - NMR, IR, UV анализи
Външни услуги - МИКРОБИАЛЕН АНАЛИЗ (перо 5.1.5) Външни услуги - МИКРОБИАЛЕН АНАЛИЗ
Външни услуги - ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (перо 5.1.6) Външни услуги - ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
Външни услуги - ИЗРАБОТКА НА БИЗНЕС ПЛАН И МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ (пера 5.1.7 и 5.1.8) Външни услуги - ИЗРАБОТКА НА БИЗНЕС ПЛАН И МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ
Външни услуги - ИЗГОТВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ (перо 5.7) Външни услуги - ИЗГОТВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
Външни услуги - ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА (перо 5.8) Външни услуги - ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА
Външни услуги - УЧАСТИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (перо 5.9) Външни услуги - УЧАСТИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (перо 8) ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (наемане на офис, разходи за режийни и канцеларски материали)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 383 999 BGN
Общ бюджет: 383 501 BGN
БФП: 345 151 BGN
Общо изплатени средства: 336 950 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 345 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 133 333 BGN
2011 203 617 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
336 950 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 293 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 113 333 BGN
2011 173 075 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
286 408 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 000 BGN
2011 30 543 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 543 BGN
Финансиране от бенефициента 42 667 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз