Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.01-0016-C0001
Номер на проект: СО/STF/15/15.01.2008
Наименование: "Разработване на технология за получаване на аморфен силициев диоксид от биоорганичен отпадък (оризови люспи)"
Бенефициент: "СИЛИКА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.12.2008
Начална дата: 03.12.2008
Дата на приключване: 03.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Развие на конкурентоспособно иновативно предприятие - „Силика” ООД, чрез разработка на технология за оползотворяване на биоорганичен отпадък.
Дейности: Дейности изпълнявани със собствен труд
Дейности свързани със закупуване на материали и консумативи
Изготвяне на оценки,бизнес планове,анализи,проучвания
Изработване на опитен образец
Подаване на патентни заявки,рекламни материали и интернет сайт.Публично представяне на резултатите от проекта.
Визуализация на проекта
Наема на помещения за изследване,измерване,изпитване,изработка на опитен образец
Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 344 484 BGN
Общ бюджет: 319 022 BGN
БФП: 287 120 BGN
Общо изплатени средства: 287 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 287 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 60 422 BGN
2011 226 689 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
287 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 244 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 51 358 BGN
2011 192 685 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
244 044 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 063 BGN
2011 34 003 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 067 BGN
Финансиране от бенефициента 38 276 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 2 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз