Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0003-C0001
Номер на проект: Д01-4394/27.08.2013
Наименование: Лаборатория за иновации "Среща на образованието с бизнеса"
Бенефициент: ПГХВТ "ПРОФ. Д-Р Г. ПАВЛОВ" СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е чрез изграждане на образователен парк в гимназията, съвместно с работодател, да се актуализира професионалното образование като се адаптира към потребностите на бизнеса и се увеличат възможностите за учене през целия живот, с цел по-успешна социална и трудова реализация
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 3 „Разработване на модулни програми за ЗИП и СИП, 2 мултимедийни приложения и изпитни материали”
Изпълнение на дейност 7 Изпълнение на анализ и отчет на проекта
Изпълнение на дейност 6 Финансиране
Изпълнение на дейност 1 „Организация и управление”
Подготовка и изпълнение на дейност 2 „Провеждане на процедури за избор на доставчици”
Подготовка и изпълнение на дейност 4* Изграждане на Образователен парк „Лаборатория за иновации” и обучение за придобиване на нови знания и умения
Изпълнение на дейност 5 Информиране и публичност
Партньори
Партньори:
„АНИМЕКС 98” ЕООД
"ТАНДЕМ-В" ООД
Изпълнители:
Вали компютърс ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 210 605 BGN
Общ бюджет: 180 835 BGN
БФП: 180 835 BGN
Общо изплатени средства: 180 835 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 121 BGN
2014 98 753 BGN
2015 39 961 BGN
180 835 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 803 BGN
2014 83 940 BGN
2015 33 967 BGN
153 710 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 318 BGN
2014 14 813 BGN
2015 5 994 BGN
27 125 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 2 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 3 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз