Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0021-C0001
Номер на проект: Д01-4668/04.11.2013
Наименование: Дългосрочно партньорство с работодателите в сферата на икономиката и туризма
Бенефициент: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "ПЕНЧО СЕМОВ" - ГАБРОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е адаптиране на целите и задачите на професионалното образование и обучение към изискванията на местните работодатели
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Работна среща на представители на работодатели, учители, консултанти
Изпълнение на дейност 2 Семинар на тема "Иновативни практики в сферата на икономиката и туризма"
Изпълнение на дейност 3 Разработване на програми за работа на образователни паркове, програми за ЗИП и СИП, изпитни материали и актуализирани учебни планове
Изпълнение на дейност 4 Работна среща за представяне на Концепция за актуализиране на учебните планове по професиите Икономист, Финансист, Хотелиер, Екскурзовод, Аниматор,Ресторантьор и актуализирани програми и изпитни материали за ЗИП и СИП
Изпълнение на дейност 5 Разработване на критерии за подбор на ученици за обучение в образователните паркове
Изпълнение на дейност 6 Определяне на ученици за обучение в образователните паркове
Изпълнение на дейност 7 Определяне на учители за участие в обучение от представители на партньорите
Изпълнение на дейност 8 Провеждане на практическо обучение на учители от обучители - представители на работодателите
Изпълнение на дейност 9 Провеждане на процедури за избор на изпълнители за ремонт и оборудване
Изпълнение на дейност 10 Оборудване на 1 компютърен кабинет и 1 кабинет по сервиране, ремонт и оборудване на 1 стая в учебен хотел
Изпълнение на дейност 11 Изграждане на образователни паркове
Изпълнение на дейност 12 Практически обучения в образователните паркове
Изпълнение на дейност 13 Работна среща отчитане на резултатите по проекта
Изпълнение на дейност 14 Прдставителна изява за резултатите от проекта за обществеността и медиите
Изпълнение на дейност 15 Осигуряване на публичност на резултатите от проекта чрез медийни и рекламни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 494 BGN
Общ бюджет: 156 326 BGN
БФП: 156 326 BGN
Общо изплатени средства: 156 326 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 099 BGN
2014 119 227 BGN
2015 0 BGN
156 326 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 534 BGN
2014 101 343 BGN
2015 0 BGN
132 877 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 565 BGN
2014 17 884 BGN
2015 0 BGN
23 449 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 2 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 3 Изградени образователни паркове за нови знания и умения
Индикатор 4 (Д) Разработени програми за работа в образователни паркове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз