Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0036-C0001
Номер на проект: Д01-4379/27.08.2013
Наименование: Професионално образование и обучение на ученици и учители от ПГЕХТ съвместно с работодателите
Бенефициент: ПГ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" ГР. ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователен парк в гимназията съвместно с работодателите, за придобиване на практически умения и обучение на учениците и учителите по актуализирани учебни програми и планове, отговярящи на изискванията на работодателите. Укрепване на връзките между ПГЕХТ и бизнеса в съответствие с нуждите на трудовия пазар и европейските стандарти
Дейности: Изпълнение на дейност 6 Обучение на учениците по свободно-избираема подготовка СИП
Изпълнение на дейност 3 Изграждане на образователен парк
Изпълнение на дейност 4 Обучение на преподавателите
Изпълнение на дейност 5 Изготвяне на актуализирани учебни планове и програми по свободно-избираема подготовка СИП и изпитни материали съвместно с работодателите
Изпълнение на дейност 7 Провеждане на изнесени обучителни семинари
Изпълнение на дейност 2 Избор на външни изпълнители за обезпечаване на дейностите по проекта
Изпълнение на дейност 1 Управление на проекта
Изпълнение на дейност 8 Осъществяване на мерки за информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 486 BGN
Общ бюджет: 153 044 BGN
БФП: 153 044 BGN
Общо изплатени средства: 153 044 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 697 BGN
2014 92 775 BGN
2015 28 572 BGN
153 044 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 943 BGN
2014 78 858 BGN
2015 24 286 BGN
130 087 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 957 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 755 BGN
2014 13 916 BGN
2015 4 286 BGN
22 957 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, започнали обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 3 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 4 Разработени училищни учебни планове
Индикатор 5 Учебни програми
Индикатор 6 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз