Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0047-C0001
Номер на проект: Д01-4384/27.08.2013
Наименование: Създаване на устойчиви условия в Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника за развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите в региона
Бенефициент: ПГ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА - БУРГАС
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се осигурят устойчиви условия в ПГМЕЕ-Бургас за актуализиране и реалиизране на професионалното образование за професията "заварчик" съобразно потребностите на местните работодатели
Дейности: Подготовка на дейност 1 Управление и публичност на проекта
Изпълнение на дейност 1 Управление и публичност на проекта
Подготовка на дейност 2 Изграждане на учебна работилница за нови знания, умения и компетентности, в професия "заварчик", необходими на работодатели от Бургаски регион, на основата на доказани потребности
Изпълнение на дейност 2 Изграждане на учебна работилница за нови знания, умения и компетентности, в професия "заварчик", необходими на работодатели от Бургаски регион, на основата на доказани потребности
Подготовка на дейност 3 Актуализиране на училищните учебни планове, разработване и актуализиране на учебни програми свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора- работодател
Изпълнение на дейност 3 Актуализиране на училищните учебни планове, разработване и актуализиране на учебни програми свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора- работодател
Подготовка на дейност 4 Обучение на учители и ученици за придобиване на новите практически умения
Изпълнение на дейност 4 Обучение на учители и ученици за придобиване на новите практически умения
Партньори
Партньори:
"Пристанище Бургас" ЕАД
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 860 BGN
Общ бюджет: 193 510 BGN
БФП: 193 510 BGN
Общо изплатени средства: 193 510 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 300 BGN
2014 124 188 BGN
2015 28 022 BGN
193 510 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 105 BGN
2014 105 559 BGN
2015 23 819 BGN
164 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 195 BGN
2014 18 628 BGN
2015 4 203 BGN
29 026 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, започнали обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 3 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 4 Разработени училищни учебни планове
Индикатор 5 Учебни програми
Индикатор 6 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз