Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/044
Наименование: "Арт фестивал и арт работилница "Икария"
Бенефициент: Община Родопи
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 07.08.2013
Дата на приключване: 07.02.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: Да се засили ролята на културата в община Родопи чрез създаване на иновативно културно събитие с периодичен характер като двигател на устойчивото социално, културно и икономическо развитие на региона
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Организация на събитието дейност 2 Организация на събитието
дейност 3 Промоция, комуникация и реклама дейност 3 Промоция, комуникация и реклама
дейност 4 Провеждане на Арт фестивал и арт работилница "Икария" дейност 4 Провеждане на Арт фестивал и арт работилница "Икария"
дейност 5 Проучвания и анализи дейност 5 Проучвания и анализи
Партньори
Партньори:
Национално сдружение на малкия и среден бизнес
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 490 331 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място.
Индикатор 3 % увеличение на финансиране/инвестиции в културата.
Индикатор 4 Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития.
Индикатор 5 Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития.
Индикатор 6 Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития.
Индикатор 7 Брой посетители на иновативните културни събития.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз