Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие на научно-изследователстата, развойна и обучителна дейност в Медицински Университет-Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия
Бенефициент: Медицински университет - Плевен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Развитие на научно-изследователстата, развойна и обучителна дейност в Медицински Университет-Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия
Дейности: Дейност 1. Организация и управление
Дейност 2.Подготовка и провеждане на тръжни процедури съгласно ЗОП за избор на изпълнители, сключване на договор с избраните изпълнители
Дейност 3. Доставка на оборудване и консумативи
Дейност 4. Одит на проекта
Дейност 5. Информация и публичност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Дарис - МС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 303 258 BGN
Общ бюджет: 2 942 332 BGN
БФП: 2 477 443 BGN
Общо изплатени средства: 3 303 258 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 477 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 642 606 BGN
2015 660 652 BGN
3 303 258 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 105 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 246 215 BGN
2015 561 554 BGN
2 807 769 BGN
В т.ч. Национално финансиране 371 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 396 391 BGN
2015 99 098 BGN
495 489 BGN
Финансиране от бенефициента 619 851 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Успешно реализиран проект
Индикатор 5 Избрани изпълнители и сключени договори за доставка и услуга
Индикатор 6 Доставена и въведена в експлоатация роботизирана хирургична система и консумативи
Индикатор 7 Постигната висока степен на финансова дисциплина
Индикатор 8 Монтирани постоянни обяснителни табели
Индикатор 9 Поставена временна табела
Индикатор 10 Проведени пресконференции
Индикатор 11 Публикации в медиите
Индикатор 12 Поставени стикери
Индикатор 13 НИРД проекти, изпълнени с помощта на доставеното за приложни цели оборудване
Индикатор 14 2 проведени курса с помощта на роботизираната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз