Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0026-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ С НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Бенефициент: Полимекс Холдинг
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ С НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
Дейности: Доставка на широкоформатен LED UV цифров плосък принтер
Доставка и монтаж на осветителни тела
Дейности по визуализация проекта
Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Термоконтрол сървиз ЕООД
СЕКСИС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 801 BGN
Общ бюджет: 101 603 BGN
БФП: 50 801 BGN
Общо изплатени средства: 50 801 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 801 BGN
2015 0 BGN
50 801 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 181 BGN
2015 0 BGN
43 181 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 620 BGN
2015 0 BGN
7 620 BGN
Финансиране от бенефициента 50 801 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Брой въведено производствено оборудване повишаващо производителността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз