Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0018-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Сигнал ЕООД“
Бенефициент: "СИГНАЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2013
Начална дата: 09.08.2013
Дата на приключване: 09.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Сигнал ЕООД“
Дейности: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Флексопечатна машина за текстилни и самозалепващи етикети
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за ултразвуково рязане и подгъване на текстилни етикети
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за диагонално рязане на текстилни етикети
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Соларна инсталация за БГВ (битова гореща вода)
Визуализация на проекта
Отчитане на проекта
Енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ХАС - СТРОЙ
РГС ООД
Даритекс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 950 BGN
Общ бюджет: 247 900 BGN
БФП: 123 950 BGN
Общо изплатени средства: 123 950 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 123 950 BGN
2015 0 BGN
123 950 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 105 358 BGN
2015 0 BGN
105 358 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 593 BGN
2015 0 BGN
18 593 BGN
Финансиране от бенефициента 123 950 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Доставени, монтирани и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 8 Изготвен и предаден окончателен доклад за изпълнението на проекта
Индикатор 9 Поставени стикери за визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз