Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0020-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на БИГС ООД"
Бенефициент: "БИГС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2013
Начална дата: 06.08.2013
Дата на приключване: 06.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на БИГС ООД"
Дейности: Уведомяване на изпълнителите за влизане в сила на подписаните с тях договори, авансови плащания, когато е приложимо.
Доставка и монтаж на осветителни тела.
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини за производство на гуми – регенерат.
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоклав.
Доставка и монтаж на винтов компресор и резервоар за сгъстен въздух и СМР за изграждане на въздухопроводна мрежа.
Дейности за визуализация.
Отчитане на проекта.
Енергиен одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 201 933 BGN
Общ бюджет: 403 866 BGN
БФП: 201 933 BGN
Общо изплатени средства: 201 933 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 201 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 201 933 BGN
2015 0 BGN
201 933 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 171 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 171 643 BGN
2015 0 BGN
171 643 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 290 BGN
2015 0 BGN
30 290 BGN
Финансиране от бенефициента 201 933 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Брой открити нови работни места
Индикатор 6 Извършени инвестиции
Индикатор 7 Извършени строително-монтажни работи за въздухопроводна мрежа
Индикатор 8 Доставени активи: 5 бр. ДМА; 24 бр. осветителни тела от СДМО
Индикатор 9 Сключени договори (5+1 за енерг.одит)
Индикатор 10 Поставени стикери за визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз