Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.07-0046-C0001
Номер на проект: 2ТМГ-02-22-6/14.06.2013
Наименование: Повишаване ефективността на производството на калцинирана сода чрез внедряване на инсталация за рекупериране и пренос на отпадна топлинна енергия
Бенефициент: СОЛВЕЙ СОДИ АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 02.02.2011
Начална дата: 26.04.2013
Дата на приключване: 26.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Девня
Описание
Описание на проекта: Общата цел на натоящият проект е да повиши конкурентните предимства и да създаде предпоставки за устойчиво развитие на българския и международните пазари на предприятието „Солвей Соди” АД чрез инвестиции за внедряване на иновативна технология. Общата цел на натоящият проект е да повиши конкурентните предимства и да създаде предпоставки за устойчиво развитие на българския и международните пазари на предприятието „Солвей Соди” АД чрез инвестиции за внедряване на иновативна технология.
Дейности: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители за доставка на оборудване.
Доставка и инсталиране на ДМА
Визуализация и популяризиране на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Анда Консултинг ООД
Микромет
Дедал ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 603 000 BGN
Общ бюджет: 3 154 572 BGN
БФП: 1 577 286 BGN
Общо изплатени средства: 1 577 286 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 577 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 577 286 BGN
2015 0 BGN
1 577 286 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 340 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 340 693 BGN
2015 0 BGN
1 340 693 BGN
В т.ч. Национално финансиране 236 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 236 593 BGN
2015 0 BGN
236 593 BGN
Финансиране от бенефициента 1 603 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой)
Индикатор 4 Създадени нови работни места:вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой)
Индикатор 6 Създадени инвестиции
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз