Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0035-C0001
Номер на проект: Д01-4068/28.05.2013
Наименование: Актуализиране на учебни програми в Технически университет - Габрово в съответствие с изискванията на бизнеса
Бенефициент: Технически университет - Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е актуализация на образователния процес в Технически университет-Габрово в съответствие с изискванията на бизнеса
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Анализ на приоритетни машиностроителни специалности
Изпълнение на дейност 2 Създаване на взаимодействие между ръководствата на ТУ – Габрово, ББКМ и работодатели за осъвременяване на учебните програми
Изпълнение на дейност 3 Закупуване на компютърна измервателна система
Изпълнение на дейност 4 Създаване на нови учебни програми и актуализиране на сегашните по определените приоритетни специалности за машиностроенето
Изпълнение на дейност 5 Апробиране на създадените учебни програми
Изпълнение на дейност 6 Ангажиране на водещи машиностроителни фирми в прилагането на новите учебни програми
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 333 BGN
Общ бюджет: 109 007 BGN
БФП: 109 007 BGN
Общо изплатени средства: 109 007 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 867 BGN
2014 64 841 BGN
2015 20 300 BGN
109 007 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 287 BGN
2014 55 114 BGN
2015 17 255 BGN
92 656 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 580 BGN
2014 9 726 BGN
2015 3 045 BGN
16 351 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз