Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0037-C0001
Номер на проект: СПП-02-17-17/28.08.2015
Наименование: "Изграждане на инсталация за иновативно безотпадно рециклиране на употребявани, съдържащи остатъци от течни масла, пластмасови опаковки от фирма Рекотуб ЕООД"
Бенефициент: "РЕКОТУБ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 28.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Изграждане на инсталация за иновативно безотпадно рециклиране на употребявани, съдържащи остатъци от течни масла, пластмасови опаковки от фирма Рекотуб ЕООД
Дейности: Дейност 8: Публичност и визуализация
Дейност 2: Закупуване и доставка на ДМА
Дейност 3: Монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудването
Дейност 5: Извършване на строително-монтажни работи
Дейност 1: Подготовка на документи и провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител/и за доставка на активи
Дейност 9: Одит на проекта
Дейност 7: Разработване на „Комуникационна стратегия за популяризиране на иновативния процес по рециклиране”
Дейност 4: Подготовка на документи и провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител на строително-монтажни работи
Дейност 6: Разработване на „Маркетингова стратегия за пазарно позициониране на Рекотуб ЕООД и производството й”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 983 308 BGN
Общ бюджет: 1 260 995 BGN
БФП: 882 697 BGN
Общо изплатени средства: 882 697 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 882 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 965 BGN
2015 783 731 BGN
882 697 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 750 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 121 BGN
2015 666 172 BGN
750 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 132 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 845 BGN
2015 117 560 BGN
132 404 BGN
Финансиране от бенефициента 421 418 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Тръжна документация.
Индикатор 4 Закупено оборудване за изграждане на инсталация.
Индикатор 5 Модернизирана сграда.
Индикатор 6 Разработени стратегически документи
Индикатор 7 Изготвени табели
Индикатор 8 Одитен доклад.
Индикатор 9 Клиенти за продуктите.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз