Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0049-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на иновативна софтуерна платформа Virtual Mall и допълване със система за лоялност за предоставяне на уникална услуга за онлайн пазаруване – Score Twice (S2)"
Бенефициент: "АЙ ТИ ИНВЕСТМЪНТ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на иновативна софтуерна платформа Virtual Mall и допълване със система за лоялност за предоставяне на уникална услуга за онлайн пазаруване – Score Twice (S2)
Дейности: Визуализация (поръчка и поставяне на 2 бр. табели)
Сформиране на екип за изпълнение на проекта
Избор на изпълнители
Разработване на проучване и маркетингов план
Придобиване на оборудване (ДМА)
Придобиване на специализиран софтуер (ДНА)
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 974 190 BGN
Общ бюджет: 1 356 150 BGN
БФП: 949 305 BGN
Общо изплатени средства: 949 219 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 949 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 633 224 BGN
2014 315 995 BGN
2015 0 BGN
949 219 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 806 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 538 240 BGN
2014 268 596 BGN
2015 0 BGN
806 836 BGN
В т.ч. Национално финансиране 142 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 984 BGN
2014 47 399 BGN
2015 0 BGN
142 383 BGN
Финансиране от бенефициента 417 510 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Брой сформирани екипи
Индикатор 4 Брой поръчани и доставени табели
Индикатор 5 Минимален брой избрани изпълнители
Индикатор 6 Брой проведени проучвания
Индикатор 7 Минимален брой анализирани пазари
Индикатор 8 Брой придобити ДМА – многопроцесорен сървър
Индикатор 9 Брой придобити ДНА
Индикатор 10 Внедрена комплексна система – виртуален мол с възможност за управление на лоялността
Индикатор 11 Минимален брой а нализирани пазари
Индикатор 12 Брой придобити ДМА – многопроцесорен сървър
Индикатор 13 Брой придобити ДНА
Индикатор 14 Внедрена комплексна система – виртуален мол с възможност за управление на лоялността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз