Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0063-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на иновативна услуга за мобилна дистрибуция на такси поръчки
Бенефициент: "ОМГ Мобайл" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Внедряване на иновативна услуга за мобилна дистрибуция на такси поръчки“
Дейности: Дейност 1 Доставка, инсталиране и изпитване на хардуер
Дейност 2 Разработване на маркетингова стратегия за реализация на внедрената услуга TaxiStars
Дейност 3: Визуализация на проекта
Дейност 4: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 669 060 BGN
Общ бюджет: 869 605 BGN
БФП: 608 723 BGN
Общо изплатени средства: 608 716 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 608 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 434 889 BGN
2014 173 827 BGN
2015 0 BGN
608 716 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 517 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 369 656 BGN
2014 147 753 BGN
2015 0 BGN
517 408 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 233 BGN
2014 26 074 BGN
2015 0 BGN
91 307 BGN
Финансиране от бенефициента 286 740 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Доставен и инсталиран хардуер.
Индикатор 2 1 бр. реализирана тръжна процедура; Сключен договор с избран изпълнител – 1 бр. Разработена маркетингова стратегия – 1 бр.
Индикатор 3 1 бр. реализиранa тръжнa процедурa; Сключен договор с избран изпълнител – 1 бр. Изготвени визуализационни стикери -1050 бр. Изработена информационна табела – 2 бр.
Индикатор 4 бр. реализиранa тръжнa процедурa; Сключен договор с избран изпълнител – 1 бр. Изготвен одиторски доклад – 1 бр.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз