Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0065-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Облачно (клауд) базирано софтуерно решение за виртуализация, предоставящо software-on-demand (софтуер при поискване, софтуер при необходимост) услуги
Бенефициент: "ВиСис Иновейшънс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Облачно (клауд) базирано софтуерно решение за виртуализация, предоставящо software-on-demand (софтуер при поискване, софтуер при необходимост) услуги
Дейности: Дейност 2.4. Консултантски услуги, свързани с оптимизиране на технологиите за внедряване на иновативната услуга - Разработването на универсална технология за интеграция с услуги на трети страни
Дейност 2.9. Публичност и визуализация на проекта
Дейност 2.6. Консултантски услуги от инженерно-технически характер за внедряване на иновативния процес - Провеждане на технически тестове
Дейност 2.7. Консултантски услуги от инженерно-технически характер за внедряване на иновативния процес - Провеждане на потребителски тестове
Дейност 2.2. Услуга за изготвяне на маркетингово проучване
Дейност 1.2. Доставка, монтаж и изпитване на оборудването
Дейност 2.8. Одит
Дейност 2.1. Провеждане на търгове за избор на доставчици на услугите
Дейност 2.9. Публичност и визуализация на проекта
Дейност 1.1. Провеждане на търгове за избор на доставчици на оборудване
Дейност 2.3. Услуга за разработване на бизнес стратегия
Дейност 2.5. Консултантски услуги, свързани с оптимизиране на технологиите за внедряване на иновативната услуга - Консултиране по въпросите на сигурността на системата
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 459 113 BGN
Общ бюджет: 485 264 BGN
БФП: 339 685 BGN
Общо изплатени средства: 155 050 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 339 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 155 050 BGN
155 050 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 288 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 131 793 BGN
131 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 23 258 BGN
23 258 BGN
Финансиране от бенефициента 145 583 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Предоставени услуги
Индикатор 4 Изпълнени дейности по публичност на проекта.
Индикатор 5 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители.
Индикатор 6 Сключени договори с изпълнители.
Индикатор 7 НИРД проекти, реализирани от подкрепените.
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз