Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0017-C0001
Номер на проект: ДОПТ-17/14.05.2013 г.; ДОПТ-23/26.08.2014 г.;
Наименование: "Обход на гр. Габрово"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2013
Начална дата: 14.05.2013
Дата на приключване: 21.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Завършването на проект „Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово”” ще допринесе за постигане на Приоритет 2 от Стратегията за развитие на транспортната система в България за периода до 2020 г, а именно: „Интегриране на българската транспортна система в европейската” чрез развитие на общоевропейските коридори, които не са покрити от главните оси.
Дейности: 4. Непредвидени разходи
1. Възнаграждения (за планиране и проектиране)
7. Надзор по време на строителството
5. Техническа помощ
3. Строителство и изграждане
2. Закупуване на земя
6. Публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 294 596 BGN
Общ бюджет: 26 850 670 BGN
БФП: 26 850 670 BGN
Общо изплатени средства: 31 154 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 850 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 170 024 BGN
2014 6 191 309 BGN
2015 4 793 020 BGN
31 154 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 480 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 136 020 BGN
2014 4 953 047 BGN
2015 3 834 416 BGN
24 923 482 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 370 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 034 005 BGN
2014 1 238 262 BGN
2015 958 604 BGN
6 230 871 BGN
Финансиране от бенефициента 57 513 586 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Изграждане на нов път
Индикатор 2 (Д) 2. Реконструкция на съществуващ път
Индикатор 3 (Д) 3. Рехабилитация на съществуващ път
Индикатор 4 (Д) 4. Рехабилитация и реконструкция на пътни възли
Индикатор 5 (Д) 5. Рехабилитация и реконструкция на мостове
Индикатор 6 (Д) 6. Строителство на нови пътни възли
Индикатор 7 (Д) 7. Строителство на нови мостове и виадукти
Индикатор 8 (Д) 8. Строителство на тунел – 540м.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз