Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0020-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване и внедряване на система за по-лесна адаптация на работниците и служителите на „Инфосорс“ ЕООД
Бенефициент: Инфосорс ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 30.04.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да се използват възможностите на транснационалното сътрудничество с фокус върху създаването и внедряването на системи за по-лесна адаптация на работниците и служителите към промените.
Дейности: Д1: Управление на проекта
Д2: Проучване на опита на холандския партньор чрез посещение на място.
Д3: Разпространение и обмяна на информация и опит за създаване на Система за организация на работните процеси на служителите на „Инфосорс“.
Д4: Внедряване на Системата.
Д5: Развитие на нови умения за нови работни места чрез провеждане на компютърно асистиран курс за бързо писане.
Д6: Разработване на предприемаческа стратегия за по-лесна адаптация на предприятието към промените.
Д7. Обмяна на информация и опит чрез включване в партньорски мрежи.
Д8: Информиране и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 495 BGN
Общ бюджет: 76 542 BGN
БФП: 76 542 BGN
Общо изплатени средства: 76 542 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 699 BGN
2014 59 843 BGN
2015 0 BGN
76 542 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 194 BGN
2014 50 866 BGN
2015 0 BGN
65 061 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 481 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 505 BGN
2014 8 976 BGN
2015 0 BGN
11 481 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проучен холандския опит по организация на работнита процеси в сферата на аутсорсинга
Индикатор 2 Анализ и обработване на събраната информация и адаптиране на практиките
Индикатор 3 Внедряване на системата
Индикатор 4 Обучение на безработни младежи
Индикатор 5 Разкриване на 2 нови работни места
Индикатор 6 Разработване на предприемаческа стратегия
Индикатор 7 Включване в партньорски мрежи
Индикатор 8 Събрани информационни материали и фирмена документация за практики, организация на труда и методически указания, снимков материал
Индикатор 9 Събрана и обработена информация от посещението
Индикатор 10 Система за организация на работните процеси
Индикатор 11 Брой обучени служители..
Индикатор 12 Брой обучени младежи
Индикатор 13 Брой издадени сертификати
Индикатор 14 Брой новоназначени служители
Индикатор 15 Брой стратегия
Индикатор 16 Участие в Интернешънъл аутсорсинг форум


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз