Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0089-C0001
Номер на проект: ДОПТ-15/23.04.2013 г.;ДОПТ-9/07.04.2014 г.
Наименование: “Oрганизация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ на Aгенция “Пътна инфраструктура”
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 12.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 24.11.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се създадат условия за по – добър и лесен достъп и надеждна и сигурна работа с документите на Агенция “Пътна инфраструктура” по ОП “Транспорт” 2007 – 2013 г.,чрез тяхната категоризация и дигитализация и включването им в общ електронен архив.
Дейности: 5. Публичност и информация
1. Подготовка на Формуляр за кандидатстване по проекта
2. Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализиране и индексиране на документите по ОП “Транспорт” 2007 – 2013 г. на Агенция “Пътна инфраструктура”
3. Осъществяване на цялостен преглед на наличния архив на Агенция “Пътна инфраструктура” по Оперативна програма “Транспорт” 2007 – 2013 г. и организацията и подготовката му за дигитализиране.
4. Сканиране и индексиране на документите по ОП “Транспорт” 2007 – 2013 г. на Агенция “Пътна инфраструктура”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БИМ Консултинг" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 667 800 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Разработен Формуляр за кандидатстване на АПИ по ПО 5 “Техническа помощ”
Индикатор 2 2. Изработен 1 наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализиране и индексиране на документите по ОП “Транспорт” 2007 – 2013 г. на Агенция “Пътна инфраструктура”.
Индикатор 3 3. Осъществен цялостен преглед на наличния архив и подготовка за дигитализация на 10 000 класьора с документи на АПИ по ОПТ
Индикатор 4 4. Сканирани и индексирани 3000 чертежа от документацията с формат между А3 и А0
Индикатор 5 5. Сканирани и индексирани 319 709 страници документация, вкл. чертежи с формат до А3
Индикатор 6 6. Обучени 5 експерта на АПИ за работа с електронния (дигиталния) архив
Индикатор 7 7. Отпечатани 5 000 стикери
Индикатор 8 8. Монтирана 1 информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз